Sex innovationer som ska göra oss bättre på återvinning

En tävling som ska främja idéer som gör att fler produkter återvinns är nu avgjord. Här är de sex vinnande bidragen.

Häromdagen avgjordes en ny innovationstävling för återvinning. Syftet med tävlingen, som anordnas av innovationsprogrammet Re:source är att få idéer till produkter och tjänster inom tre områden: insamling för återvinning, påverkan på beteenden, samt emballage och transporter.

Bland de sex vinnarna finns ”The Switch”, en nästan färdigutvecklad avfallskvarn för flerfamiljshus. ”RE:Use-kit”, ett samarbete mellan Myrorna och Beteendelabbet som tillsammans tagit fram ett kit som ska göra människor medvetna om vilka kläder de använder i sin garderob. En annan vinnare är företaget Ideando som tidigare tagit fram Miljötratten, en plasttratt som gör det enkelt för hushåll att källsortera olja och matfett. Nu arbetar man för att förmå kommuner att samla in det insamlade matfettet.

–Det vi gjort är att skriva ett rikstäckande avtal med Samhall för att skapa en lösning för fastighetsnära insamling. Hushållen får miljötrattarna, de samlar in oljan hemma istället för att spola ner den i avloppet, sedan har vi satt ut insamlingsskåp på stan för att samla in oljan. På så vis löser vi logistiken och ser till att oljan går till återvinningen, berättar Karin Sundby på Miljötratten som kommer att köra pilotprojekt i två kommuner redan under våren.

Här är de sex vinnande bidragen:

The Switch avfallskvarn för flerfamiljhus
Miljötratten specialdesignad tratt som gör det lättare att återvinna matolja
Green Lizzie specialanpassade sorteringskär
pool.farm, Sopköket och Movebybike app som gör att flera mottagare kan rädda livsmedel tillsammans
RE:Use-kit kit som visar vilka kläder man använder och inte använder
Utvecklad avfallsinformation till nya svenskar samarbete för att identifiera nya sätt att nå ut med avfallsinformation till nya svenskar