SGU ska kartlägga metaller och mineral som är kritiska för innovationer