Sidas hållbarhetsnätverk sågas i extern utvärdering