Simris blir Sveriges första koldioxidneutrala samhälle

Det lilla samhället Simris utanför Simrishamn kommer att få Sveriges första lokala energisystem helt baserat på förnybar energi.

Elen kommer i första hand att komma från vindkraft och solceller men när det är vindstilla och mörkt kommer batterier att förse samhället med el. Om det verkligen krisar ska energiförsörjningen skötas av ett reservkraftverk som drivs helt på förnybara bränslen.

Det lokala Energisystemet LES kommer att uppföras av E.ON under en försöksperiod. Energibolaget har under ett års tid arbetat med att bygga ett liknande system på en ö utanför Timrå men eftersom bygget av ett vindkraftverk överklagades satsar man nu istället på Simris där det redan finns ett lagom stor vindkraftverk och en solcellspark.