Sista chansen för ett klimatavtal i Köpenhamn?

Idag startar det extrainsatta klimatförhandlarmötet i Bonn. Lyckas man inte komma överrens den här gången menar många att Köpenhamnsavtalet är i fara.

Världsnatorfonden WWF är man bekymrade.
– Just nu så finns det otroligt många olika förslag, bara fyra månader innan Köpenhamn. Nu måste man komma överens om att de här förslagen är de som är de rätta när det gäller finansiering, när det gäller att minska utsläpp, när det gäller vilka institutioner som måste byggas upp inom FN, säger Stefan Henningsson som är organisationens klimatchef till SR Ekot.

Veckans
möte i Bonn tillsattes då man vid de senaste förhandlingarna i början av sommaren insåg att man stod långt ifrån varandra i vissa frågor. De största motsättningarna finns mellan i- och u-länder där man har svårt att enas kring frågor som finansiering av klimatarbetet och växthusgasutsläppen.

Det som ska göras i Bonn de kommande fem dagarna är att banta ned hundratals sidor till ett konkret förslag till åtaganden. Ett förslag som alla kan samsas kring och som ska bli utgångspunkten för förhandlingarna i Köpenhamn i december.
– Om vi inte går framåt nu kommer det att bli mycket svårt att nå resultat och klara finansieringen till utvecklingsländerna, säger Stefan Henningsson.