Självhäftande solpaneler snart i butik

Global Solar visar upp en ny serie flexibla solpaneler avsedda för platta byggnadstak.

Företagets PowerFlex BIPV-moduler kan fästas på ett vanligt tak eller byggas in i takmaterialet från början. De är lättare och går snabbare att installera än konventionella paneler, och kräver inte att man borrar hål i taket, menar företaget.

– Installationskostnaden är ungefär den samma som för traditionella polykristallina solpaneler, men eftersom det inte finns något behov av avstånd mellan enheterna kan de flexibla tunnfilmsmodulerna omfatta en större takyta och därmed generera mer energi, säger Jean-Noel Poirier, marknadschef på PowerFlex, till CNET News.

Solpanelerna kommer att levereras i form av remsor, cirka 6 meter långa och 45 centimeter breda, och säljas via taktillverkare. De flexibla solcellerna är gjorda av en blandning av koppar, indium, selen och gallium (kallad CIGS) och presterar bra även på platser som inte utsätts för direkt solljus, enligt Poirier.

PowerFlex planerar att certifiera sina moduler innan årsslutet och hoppas komma igång med produktionen tidigt 2011.