Sjöar och vattendrag blir allt brunare

Under de senaste 15-20 åren har sjöar och vattendrag blivit allt brunare. Nu vill IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka varför.

I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet sammanställt ett hundratal svenska rapporter som undersökt varför sjöar och vattendrag blivit allt brunare. Under de senaste 15-20 åren har halten löst organiskt kol i sjöar ökat och det har förändrat färgen på vattnet. Utvecklingen innebär problem för vattenverken som har svårt att rena till fullgod dricksvattenkvalitet men den har också andra negativa konsekvenser. Det mörkbruna vattnet släpper igenom mindre ljus och det påverkar bottnar och ekosystem. Dessutom binder kolet andra ämnen som tungmetaller.Det finns ett antal teorier om varför vattnet blivit brunare, klimatförändringar, närheten till barrskog, minskad försurning och förändrad markanvändning är några anledningar som uppgetts. Nu vill forskarna gå vidare med en fördjupad studie över hur den förhöjda halten löst organiskt kol kommer att påverka sjöar och vattendrag i framtiden.

Läs rapporten här