Sjöfarten värst i klassen

Smutsar ner värre än biltrafik och skadar dina lungor mer, enligt ny rapport.

Det är Lunds universitet som uppger att nya mätningar publicerade i Oceanologia visar att luften längs kusterna kryllar av hälsovådliga nanopartiklar – från framför allt båttrafiken.

"Uppemot hälften av de mätta partiklarna kommer från båttrafiken, medan resten bedöms komma från främst biltrafik men även biomassaförbränning, industrier samt naturliga partiklar från havet", heter det i pressmeddelandet.

Partiklar från båttrafiken i Nordsjön och Östersjön förväntas bidra till 10 000 förtida dödsfall varje år, men denna uppskattning är väldigt osäker, betonar Adam Kristensson – forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola – som förespråkar skärpt lagstiftning.

– Det är särskilt viktigt att fortsätta skärpa utsläppskraven av kväveoxider och sulfatinnehållet från skeppsbränslet, säger han.

LÄS PRESSMEDDELANDET.

LÄS VETENSKAPSARTIKELN.