Sjöfartens klimatpåverkan granskas

Omfattande forskning ska bringa klarhet i sjöfartens inverkan på Östersjön.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 2 april.
 
Projektet pågår i tre år och beräknas kosta tre miljoner euro. Forskningen ska ge svar på hur spridningen av mikropartiklar påverkar havet, effekterna av undervattensbuller och hur en mer intensiv sjöfart påverkar ekosystemet.

– Det här är en stor ansats. Trafiken över Östersjön kommer troligtvis öka och det sätter press på ekosystemen på många sätt, säger IVL:s Jana Moldanova.

Projektet Sheba, Sustainable shipping and Environment of the Baltic Sea region, finansieras av Östersjöprogrammet Bonus och FP7.

Totalt deltar ett 40-tal forskare från olika institut i länderna runt Östersjön.

Läs mer här.