Ska Sverige riva upp löftet?

Utländskt kärnavfall kan i framtiden komma att slutförvaras i Sverige, bedömer en expert.

Statsvetaren och forskaren Urban Strandberg, som studerat kärnavfallshantering internationellt, säger till SR:s Ekot att både Sverige och Finland har mycket goda geologiska, tekniska och politiska förutsättningar att lagra andra länders radioaktiva avfall. Han menar att det är "det mest säkra för hela Europa".

De boende i Östhammar, där slutförvaringen av svenskt kärnbränsle ska ske, har fått löften av både Svensk Kärnbränslehantering, SKB, och politiker att inga radioaktiva sopor från andra länder ska lagras.

Det beslutet står fast, framhåller Hans Forsström, rådgivare på SKB International:

– Och det har varit utgångspunkten för vår planering från början, deklarerar han för Sveriges Radio, som dock konstaterar att det finns utrymme för kompromisser i lagstiftningen som skulle kunna öppna för slutförvaring av utländska kärnkraftssopor.

Ett sådant tillstånd kan ges om det finns "synnerliga skäl".

Läs mer här.