Skadliga ämnen i återvunna prylar förhindrar cirkulära affärsmodeller

Mycket av det som lämnas in på landets återvinningscentraler är i så gott skick att det skulle gå att återanvända. Men samtidigt innehåller en del av produkterna farliga ämnen som gör dem olämpliga för en begagnatmarknad. Det visar en ny rapport.

På uppdrag av Avfall Sverige har IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir genomfört så kallade plockanalyser på två svenska återvinningscentraler. Totalt bedömdes nära 17 000 produkter som lämnats in till återvinningen.

Ungefär hälften av avfallet bestod av produkter som var i så pass gott skick att de skulle kunna återanvändas. Det mesta var sådant som sällan hamnar på en begagnatmarknad, byggprodukter, verktyg och möbler. Enligt rapporten skulle nya affärsmodeller, till exempel en andrahandsmarknad för byggmaterial till hemmafixare, vara ett sätt att förlänga produkternas livslängd. Men problemet är att en del av produkterna innehåller farliga ämnen som bly, nickel och ftalater.

Enligt rapporten är det svårt att veta vilka produkter som innehåller skadliga ämnen eftersom två till synes lika produkter kan ha olika innehåll. För att öka återvinningen, men samtidigt förhindra att farliga ämnen återcirkuleras in i kretsloppet krävs att insamling och hantering på återvinningscentralerna förbättras. Produkter som innehåller farliga ämnen måste upptäckas, samlas in, och fasas ut ur kretsloppet menar rapportförfattarna.

Länk till rapporten