Skandia får ny hållbarhetschef

Den 15 januari tillträder Helena Hagberg som ny hållbarhetschef på Skandia.

Helena Hagberg har tidigare arbetat som senior ESG-analytiker på Nordea och ESG-analytiker på Banco fonder. De senaste fyra åren har hon haft rollen som specialist på hållbart företagande inom enheten för bolag med statligt ägande på regeringskansliet. Helena Hagberg kommer även att fungera som verksamhetschef för Skandias stiftelse Idéer för livet.

I samband med kungörelsen meddelar Skandia att man, som ett led i arbetet med att stärka hållbarhetsarbetet,  kommer att rekrytera fler ESG-analytiker till sin kapitalförvaltning.