Skärpta krav på slarviga bilskrotare

Regeringen inför en miljösanktionsavgift för att få fler bilskrotar att rapportera in uppgifter om farligt avfall.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 25 augusti.

Cirka hälften av landets bilskrotare lämnar inte in uppgifter enligt bilskrotningsförordningen. Nu inför regeringen en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor för den som inte lämnar uppgifterna.

Åtgärden ska förbättra kontrollen av allt farligt avfall i de uttjänta bilarna.
För att garantera en säker hantering är det, enligt miljöminister Lena Ek (C), viktigt att alla auktoriserade firmor följer kraven.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2014.