Skattebefrielse för kinesiska elbilar förlängs med två år och fasas sedan ut i etapper