Skogen ser ut att få framträdande roll vid klimattoppmötet i Polen