Skogsstyrelsen stoppar formellt skydd – och staten överklagar