SLU: Ekologisk mat löser tonårskris

När unga vuxna väljer ekologisk mat kan det vara en "naturbaserad självterapeutisk åtgärd", enligt en doktorsavhandling.

Det är Elisabeth von Essen på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som drar den här slutsatsen i sitt miljöpsykologiska doktorsarbete.

Unga vuxna som lagar mat på ekologiska råvaror drivs av att leva i samklang med naturen, men också av en stark vilja att stärka immunförsvaret mot psykologiska påfrestningar som depressioner, trötthet och ångest, menar hon.

– De verkar betrakta mat som en förlängning av kroppen, något som de kan använda för att hantera existentiella frågor och motverka stress och känslor av maktlöshet. Maten används för att förstärka positiva känslor och förknippas med "det goda i livet". I bästa fall fungerar maten som en buffertzon av trygghet som gör det lättare för dem att klara av påfrestningar, läka själsliga sår, skapa och njuta, säger Elisabeth von Essen, på SLU:s hemsida.

Den ekologiska maten verkar kunna bidra till en personlig utveckling, som hon beskriver som ”psykologisk blomstring” och som hjälper dem att ”övervinna känslor av maktlöshet, ensamhet och övergivenhet”.

Hennes doktorsavhandling baseras på samtal med 30 personer i åldern 18-35 år.