SLU splittrat i vargfrågan

Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, råder det delade meningar om den svenska vargjakten. SR Ekot rapporterar idag att två olika remissvar med markant skilda slutsatser lämnats in till regeringen.

Frågan gäller hur EU-kommissionens kritik mot den svenska licensjakten ska hanteras. En rad remissinstanser har fått lämna synpunkter och senast den 28 mars ska EU:s miljökommissionär Janez Potocnik ha fått svar från regeringen.

Nu visar Ekots granskning att SLU inkommit med två olika remissvar. Det första är från Centrum för biologisk mångfald och Artdatabanken som inte funnit något stöd för att en licensjakt skulle öka acceptansen för varg. I det andra yttrandet, som bland annat är undertecknat av vargforskarna vid Grimsö forskningsstation, ser man tvärtom att inställningen till varg visst kan förbättras och bli mer positiv genom att en begränsad jakt tillåts.

Lisa Sennerby Forsse, rektor på SLU, säger till Ekot.
– Det vore väldigt bra om alla tyckte samma. Men i det här fallet så vet vi att det finns olika synpunkter, och det finns inom andra områden också. Vi har samma önskemål om att bevara vargen men vi tror att man ska göra det på olika vis.