Små biltillverkare kan undantas EU:s planerade utsläppskrav på bilindustrin