Smörgåsbord för granbarkborren

Nu är det bråttom att ta om hand det skadade virket efter stormen Egon.

<!–Notes ACF
–>Fortfarande finns det mycket spritt barrvirke som inte omhändertagits efter stormen.

– Viktigast är att ta hand om det spridda granvirke som ligger solbelyst, eftersom det är en extra attraktiv yngelplats för granbarkborren. Om det blir liggande kan det leda till att vi får omfattande skador av granbarkborren i de stormdrabbade länen. Spridda lövvindfällen kan och bör lämnas kvar, säger Gunnar Isacsson, insektsspecialist, Skogsstyrelsen.

Ju mer spritt virket ligger, desto dyrare blir ofta upparbetningen.

– Men, det kan bli än dyrare att avstå upparbetning eftersom angrepp av granbarkborre kan få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde skogsägaren, säger Gunnar Isacsson i pressmeddelandet.