SNF: Så mycket gammal skog borde stå kvar på varje fastighet

Idag är tre av fyra träd yngre än 60 år

Naturskyddsföreningen (SNF)  föreslår att en bestämd andel skog på varje fastighet måste vara ”äldre skog”. Minst 20 procent av arealen bör på sikt bestå av skog som är äldre än 140 år, skriver Karin Åström och Malin Sahlin från SNF på Svd debatt.

Enligt skribenterna är det inte bara viktigt med flera naturreservat utan också att skogen utanför reservaten blir äldre. Idag är tre av fyra svenska träd 60 år eller yngre. Endast 7 procent är äldre än 140 år. Och miljömålet för levande skogar kommer inte att nås inom överskådlig tid.

För att i framtiden ha skogar med någon form av biologisk mångfald behöver skogen få stå kvar längre, menar skribenterna. De vill reformera skogspolitiken i grunden och utgå från hela samhällets intresse av skogen och dess ekosystemtjänster.