SNF: ”Systemet har spårat ur”

I helgen beslutade Naturskyddsföreningen att lämna den svenska skogscertifieringen FSC.

På Svenska Naturskyddsföreningens årsmöte i helgen beslutade sig föreningen för att lämna skogscertifieringen FSC.

– FSC var från början en god tanke om hur olika parter skulle kunna enas om rimliga regler för skogsbruket. Under senare tid har vi tvingats se hur systemet spårat ur alltmer med brister i både regler, regelefterlevnad och sanktionssystem. Det är idag de ekonomiska intressena som i praktiken dominerar FSC, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Enligt föreningen har beslutet om utträde föregåtts av långa diskussioner och ett idogt arbete att skapa förändring.

– Vi har genom åren lagt ner oerhört mycket energi på att försöka förändra FSC. Systemet brister både i nivån och i efterlevnaden av kraven. Regelbrotten är många och konsekvenserna för de skogsföretag som inte följer reglerna är marginella, säger Jonas Rudberg, skogsexpert på Naturskyddsföreningen.