SNV: Nej till Nordkalks tjuvstart

Naturvårdsverket säger nej till förberedande arbeten med kalkbrottet på Gotland.

Nordkalk vill börja avverka skog och bygga vägar till det planerade kalkbrottet i Bunge på norra Gotland. Men Naturvårdsverket (SNV) säger nej eftersom Mark- och miljödomstolen inte gett klartecken ännu.

Enligt SNV finns det risk för att det förberedande arbetet – att avverka 82 hektar skog och schakta bort markvegetationen – medför mycket stor miljöpåverkan. Arbetet kan därför inte tillåtas innan tillstånd och villkor för driften finns på plats.

Ärendet ska behandlas av domstolen i slutet av september.