torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Antikorruption

”Svenska företag riskerar att missa tickande korruptionsbomber”

Publicerad: 26 november 2015, 07:21

DEBATT Många företag saknar resurser och kompetens för att regelbundet kontrollera att anti-korruptionsprogrammet är adekvat och effektivt, det skriver Nina Farrahi och Parul Sharma från advokatfirman Vinge.

Ämnen i artikeln:

Parul Sharma

Den kommande lagstiftningsändringen om redovisning av icke-finansiell information ställer höga krav på företag att kontinuerligt utvärdera sina anti-korruptionsprogram. Många företag saknar rutiner och resurser för att uppfylla detta krav.

Vinges experter inom anti-korruption har tagit fram ett strategiskt verktyg som underlättar detta arbete.

Från och med år 2017 måste cirka 2 000 svenska företag kunna redovisa vilka faktorer som exponerar företaget för korruptionsrisker samt en beskrivning av företagets anti-korruptionsprogram och dess effektivitet. Många svenska företag är i dag inte rustade för detta och riskerar att inte leva upp till lagens krav och kan dessutom missa tickande bomber.

Många företag saknar resurser och kompetens för att regelbundet kontrollera att anti-korruptionsprogrammet är adekvat och effektivt. Vår erfarenhet visar att dessa kontroller görs för sällan och är främst fokuserade på finansiella kontroller. Man gör sällan en kvalitativ utvärdering av rutiner som syftar till att identifiera affärspartner som kan utsätta företaget för korruptionsrisker.

En annan vanlig brist är att företags interna revisioner ofta utgår från en modell som används enhetligt i hela koncernen. Detta blir särskilt problematiskt i koncerner med dotterbolag i högriskländer. Kontrollen i sådana länder bör ske mer frekvent än i mindre känsliga jurisdiktioner och innehållet i kontrollerna bör anpassas till respektive lands/dotterbolags specifika riskprofil.

Mot bakgrund av de utmaningar som vi har sett att våra klienter möter i sitt arbete har vi tagit fram en strategisk metod för att utvärdera effektiviteten av anti-korruptionsprogram. Metoden säkerställer att nödvändiga och relevanta kontroller görs i samtliga linjefunktioner. Vår metod uppfyller kraven enligt svensk lag och UK Bribery Act. Vinge är dessutom den första affärsjuridiska advokatbyrån i Sverige som ger rådgivning i dessa frågor enligt Världsbankens föreskrifter.

Nina Farrahi, Head of Corporate Risk & Compliance / Advokatfirman Vinge

Parul Sharma, Head of CSR Compliance /Advokatfirman Vinge

.
.
.
.
.
.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev