fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mänskliga rättigheter

EU uppmanas att agera för mänskliga rättigheter i leverantörskedjor

Publicerad: 3 december 2020, 10:07

Foto: Mostphotos

Coronapandemin har försämrat de mänskliga rättigheterna i leverantörsledet, menar EU:s ministerråd och uppmanar nu till åtgärder.


Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


EU:s ministerråd uppmanar nu för första gången kommissionen att ta fram en handlingsplan som är inriktad på att utforma globala leveranskedjor på ett hållbart sätt och på att främja mänskliga rättigheter, sociala och miljömässiga standarder för tillbörlig aktsamhet samt öppenhet. Dessutom uppmanar ministerrådet medlemsländerna att öka sina insatser för att effektivt genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, bland annat genom nya eller uppdaterade nationella handlingsplaner bestående av en blandning av frivilliga och obligatoriska åtgärder.

Bakgrunden till ministerrådets uppmaningar handlar bland annat om att den nuvarande coronapandemin har förvärrat situationen för delar av arbetskraften i de globala leveranskedjorna och lett till en kraftig nedgång i arbetstimmar och betydande förluster av arbetsinkomster globalt. 

”Pandemin har förvärrat den redan osäkra situationen för delar av arbetskraften i hela leverantörskedjan. I synnerhet kvinnor, barn och migrantarbetare påverkas och utsätts i oproportionerlig utsträckning för affärsrelaterade övergrepp av mänskliga rättigheter”, skriver ministerrådet.

Läs ministerrådets slutsatser 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev