Södra i botten av WWF:s hållbarhetsindex

Den svenska skogsindustrin jobbar hårt för att minska sitt ekologiska fotavtryck men det finns mycket kvar att göra, visar WWF:s Environmental Paper Company Index.

Granskningen ger ett mått på miljöanpassningen vad gäller skogsråvarans ursprung, miljöstyrning och utsläpp till luft och vatten.
25 stora skogsbolag deltog i undersökningen. Sex av dessa har produktion i Sverige – Billerud Korsnäs, Metsä Group, Mondi, SCA, Södra och Stora Enso.

Billerud Korsnäs får godkänt till 69 procent vad gäller skogsråvarans ursprung 57 procent för utsläpp till luft och vatten och 72 procent för miljöledningssystem. Motsvarande siffror för SCA är 96, 68 respektive 53 procent.

Sämst resultat av de svenska skogsbolagen som deltog i studien får Södra med 61 procent vad gäller skogsråvarans ursprung 44 procent för utsläpp till luft och vatten och 72 procent för miljöledningssystem.

Skogsbolagen Munksjö, Rottneros och Holmen deltar inte i WWFs undersökning. Medan Munksjö funderar på att delta nästa år har Rottneros tackat nej och skogsbolaget Holmen inte ens svarat på förfrågan.