Sofia Lindegren Hammarstrand, 30

Ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och ­hälsa.

Som ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa har Sofia Lindegren Hammarstrand på kort tid skaffat sig ett tungt inflytande. Hon har lett World Medical Associations delegation på FN:s klimatmöte i Marrakesh och Bonn och tillsammans med WHO och studentorganisationen IFMSA har hon deltagit i seminarier för att uppmärksamma klimatförändringarnas hälsoeffekter. I Sverige är hon en ­eftertraktad föreläsare inom sjukvård och hållbarhet.

Till 33-listan