Solpaneler kan bli obligatoriskt på nya hustak i Kalifornien