Solskyddsfaktor i vattnet kan påverka fiskembryon

Kinesiska forskare har studerat hur kemikalier i solskyddsfaktor påverkar fiskar.

Foto: Marrabbio2/Wikimedia Commons

De kinesiska forskarna började med att analysera förekomsten av nio vanliga kemikalier i solskyddsfaktor i vattnen utanför Shenzhen, en snabbväxande stad med många publika stränder. De fann sju av de nio kemikalierna i vattnet. Därefter testade man att mata zebrafiskar med saltvattenräkor som exponerats för tre av de vanligast förekommande kemikalierna. Forskarna upptäckte då att avkomman till de fiskar som matats med räkorna under 47 dagar eller mer påverkades starkt negativt av kemikalierna. Kläckningsgraden minskade ju längre exponeringen varat och ju högre dosen av kemikalier var. Dessutom var många av de fiskembryon som kläcktes missbildade.

Läs mer här