Solskyddsmedel – potentiell miljöfara

UV-filter från solskyddsmedel innebär en potentiell risk för vattenmiljön. Det visar en ny studie som Naturvårdsverket beställt och som utförts vid svenska badplatser av IVL Svenska Miljöinstitutet.

I rapporten från Svenska Miljöinstitutet kan man bland annat läsa:

”Det övergripande målet med screeningundersökningen var att undersöka förekomsten och bestämma halterna av 13 utvalda UV-filter i olika miljöprover.”

”Solskyddsprodukter används för att skydda huden mot solbränna och hudcancer orsakad av solens ultravioletta strålning (UV strålning). De aktiva substanserna i solskyddsprodukter är vanligtvis aromatiska föreningar med förmåga att absorbera UV-strålning och sedan frigöra energin i form av ofarlig lågenergetisk strålning.”

Resultaten från undersökningen visar bland annat:
”Vattenprover från badplatser insamlade under badsäsongen innehöll 12 av 13 undersökta UV-filter och i sedimenten återfanns 10 av 13 föreningar. Fyra av UV-filtren påvisades också i fisk.”

— Det är tänkbart att dessa ämnen kan påverka reproduktionen hos fisk, men även andra organismer som alger är känsliga, kommenterar Karl Lilja, ekotoxikolog vid Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

UV-filter ingår även i många hygien- och kosmetikprodukter, vilket innebär att de därför kan komma ut i naturen genom avlopp i samband med tvätt och dusch.

Troligen kommer det att genomföras fler studier nästa sommar för att få bättre underlag om UV-filtrens påvekan på miljön.