Forskare: Soptippar kan bli en guldgruva

Enligt Kalmarforskare bör avfall på soptippar betraktas som en resurs och inte ett problem.

Foto: Pxhere/Tanya Hart/ Pexels

Trots diverse återvinningsprojekt hamnar en stor del av det globala avfallet fortfarande i olika former av miljöfarliga deponier och öppna avstjälpningsplatser. Bara i EU uppskattas hela 60 procent, 1 800 miljoner ton, av avfallet hamna på soptippen årligen.

Enligt Yahya Jani, doktor i miljövetenskap och kemiteknik vid Linnéuniversitetet, kan dock en stor del av avfallet återvinnas som energi eller återanvändas som värdefulla råvaror i industrier. I sin avhandling, som publicerades i februari, föreslår han en utgrävning av deponier som ett verktyg i en cirkulär ekonomimodell.
”Mer än hälften av avfallet kan användas som sekundära resurser för olika industrier istället för att glömmas bort eller betraktas som skräp”, säger han i en kommentar.

Yahya Jani har även kommit på en metod som kan utvinna metaller ur konst- och kristallglasavfall. Metoden testades på glasavfall från Glasriket i Småland.
”Metoden kunde extrahera 99 procent av metallerna från glasavfallet som dumpades i Pukebergs glasbruk. Det ledde till den första publicerade artikeln i hela världen om återvinning av metaller från konst- och kristallglas.”

Metoden kan även användas för att extrahera metaller från glas i gamla tv-apparater och datorer och kan i förlängningen bidra till saneringen av deponier.

Yahya Jani menar att utvinningen av värdefulla material från avfall ska bidra till att minska utarmningen av jorden, minska utsläppen av växthusgaser från deponier och minska föroreningarna i lakvattnet.

Läs avhandlingen.