Sopvåg och vikttaxa minskar inte mängden avfall

I delar av Göteborg betalar konsumenterna per kilo sopor istället för soptömning av tunna. Ny forskning har utvärderat effekterna.


Det är IVL svenska miljöinstitutet
som tillsammans med flera andra aktörer tagit fram en rapport som utvärderar den viktbaserade avfallstaxan. Forskarna kommer fram till att taxan som ekonomiskt styrmedel inte har någon större verkan på mängden avfall. Konsumtionen är så mycket dyrare än kostnaden för att ta hand om avfallet att taxan får väldigt liten effekt. Däremot visar undersökningen att sorteringen av avfallet ökar för att minska restavfallet och därmed kostnaden.

Slutsatserna gäller villor, radhus och parhus. För flerfamiljshus är avfallskostnaden inbakad i hyran eller boendeavgiften och därför påverkas inte mängden avfall i dessa hushåll.

Den som är intresserad kan finna IVL:s rapport här.