SPP:s nya hållbarhetschef: Hållbar kapitalförvaltning är en blind fläck hos företagen

I början på maj tillträdde SPP:s nya hållbarhetschef Johanna Landberg.

Johanna Landberg har varit intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor sedan hon var liten och när hon kom till SPP för fem år sedan var det framförallt koncernens goda rykte inom hållbarhetsområdet som lockade.
– Att jag sökte mig till SPP berodde nog på bilden av att koncernen var bäst på det här med hållbar kapitalförvaltning. Jag är ekonom i grunden och jag tror på kapitalets makt att förändra och ta oss mot ett grönt skifte. Då är det väldigt roligt att jobba i ett bolag som tar det här på allvar och har det som grund i sin kärnverksamhet.

Under sina år på SPP har Johanna Landberg haft flera olika positioner i företaget men hon har alltid dragits till hållbarhetsområdet.
– När den här möjligheten dök upp kunde jag inte motstå. Det känns väldigt spännande.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen inom branschen?
– Det handlar väldigt mycket om att nå ut med kunskap om vilken skillnad vi kan göra med pensionspengarna vi investerar. Vi kan ju verkligen vara en essentiell del av det som krävs för att vi ska nå målen om en hållbarare värld, alltså de mål som finns med i Paris-avtalet och Agenda 2030. Hållbar kapitalförvaltning är tyvärr en blind fläck bland våra företag i Sverige idag. Man har väldigt mycket kunskap om hållbarhet i sin egen verksamhet men inte om hur pensionskapitalet faktiskt kan bidra till att stödja det. Därför blir stor del av mitt arbete att synliggöra vilken effekt vi kan åstadkomma när det kommer till att placera pensionskapitalet på ett hållbart sätt.