SRF: Grön Flygplats är den bästa beskrivningen av vad vi försöker åstadkomma