Standard för ekodesign ska bredda livscykelperspektivet