Stark vilja bland svenskarna att skydda naturen

Nästan 100 procent av de som tillfrågats i Naturvårdsverkets undersökning uppger att det är viktigt att skydda naturen.

Foto: CaFO6010/Pixabay

Det finns en stark vilja bland svenskarna att skydda naturen. I en undersökning som Naturvårdsverket låtit genomföra instämmer 98 procent helt med påståendet att det är viktigt att skydda naturen. Det är en ökning med 4 procent från 2017. Kvinnor tycker att det är viktigare att skydda naturen än männen, 98 procent jämfört med 96 procent.

Deltagarna fick också ta ställning till en rad påståenden om varför det är viktigt att skydda naturen. Hälften av de tillfrågade ansåg att naturreservat och nationalparker är viktiga för deras utomhusaktiviteter. Tre av tio höll med om påståendet att naturen är det mest grundläggande vi har. Boende i städer tyckte att det var mindre viktigt att skydda naturen mot kommersiella intressen, jämfört med boende på landet, 1 procent jämfört med 5 procent. Kvinnor uppgav i högre utsträckning än män att det var viktigt att skydda naturen för den biologiska mångfalden och framtida generationers skull.

Det är fjärde året i rad som Naturvårdsverket undersöker vad svenskarna anser om skyddad natur.