Stärkt skydd för visselblåsare – mindre företag och kommuner måste vidta åtgärder