Staten avsätter 250 miljoner kronor för att ta hand om skeppsvrak