Statskontoret utreder företags arbete med mänskliga rättigheter