Stensvalan anpassar sig till trafiken

På 30 år har den amerikanska stensvalans vingar blivit kortare. Nu tror forskare att den har anpassat sig till trafiken.

Den amerikanska stensvalan bygger ofta sina bon i kulvertar under broar, vilket betyder att den ofta tvingas kryssa mellan bilar, skriver Aftonbladet.

Charles Brown, verksam vid University of Tulsa, och hans fru Mary Brown har studerat stensvalor i över 30 års tid. Deras forskning visar att antalet trafikdöda fåglar har minskat stadigt sedan mitten av 1980-talet, trots att antalet bon i närheten av broar och motorvägar har mer än fördubblats under samma period.

Studierna visar också att de fåglar som dött i trafiken inte är representativa för svalkolonierna som helhet – utan de hade längre vingar än genomsnittet. Och nu visar det sig att den amerikanska stensvalans genomsnittliga vingspann har minskat från 111 millimeter 1982 till 106 millimeter 2012.

– En kortare vinge gör att fågeln kan svänga snabbare, säger Charles Brown.

Nu menar paret att trafikdöden blivit en avgörande drivkraft för det naturliga urvalet. I Current Biology konstaterar de att fåglar med kortare vingar klarar sig bättre eftersom de är bättre på att parera trafiken.