Stockholm – ett ledande finansiellt center inom grön innovation