Här är brevet där världens största fondförvaltare ryter till om klimatet

Vd:n för världens största fondförvaltare uppmanar nu bolag att väga in mer långsiktiga risker, som klimatförändringar, i sina investeringsbeslut.

Vd:n för världens största fondförvaltare uppmanar nu bolag att väga in mer långsiktiga risker, som klimatförändringar, i sina investeringsbeslut. Under förra veckan skickade Larry Fink på Blackrock ut ett brev till ledarna för över 500 stora bolag registrerade i USA och EU. Han beklagade bland annat deras bristande engagemang i sociala och miljörelaterade risker i verksamheterna.
”Alltför länge har företagen inte tagit in dessa frågor i kärnan av sin verksamhet – trots att världens politiska ledare alltmer fokuserar på dem, vilket framgår av klimatöverenskommelsen i Paris”, skriver Fink i brevet. Blackrock, som förvaltar omkring 4,65 biljoner US dollar, indikerar i brevet att det ska styra över sina investeringar till bolag som tar in långsiktiga konsekvenser. Liknande uppmaningar som kritiserar kortsiktigt agerande i styrelserummen har tidigare kommit från Larry Fink, men vd:n har då inte varit lika kritisk till bolagens bristande engagemang rörande just klimatförändringar.

Här kan du läsa hela brevet.