Stora lagändringar från årsskiftet inom miljö och hållbarhet