Storbritannien varnar för stränga straff vid divestering av fossila bränslen

Storbritanniens regering vill förbjuda lokala myndigheter att divestera ur fossila bränslen. Regeringen varnar med att öppna för rättslig prövning då de anser att avinvesteringen är ekonomiskt riskabel.

Regeringen berättar att lokala myndigheter kommer få ”allvarliga påföljder” om de väljer att divestera från företag som arbetar med kol eller gas.

”Lokala myndigheter bör inte använda pensionsmedel och upphandlingspolitik för att fullfölja sina egna bojkotter och sanktioner. Vi påminner dessa om hur reglerna är för att säkerställa skattebetalarnas och Storbritanniens intressen,” säger en talesman för regeringen till The Guardian.

Åtgärden fördöms som en attack mot lokal demokrati där myndigheterna uppmanas att följa regeringens politik och inte ”icke-finansiella faktorer” som miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Läs mer här.