Stort antal miljögifter i fågelägg

En ny studie av fågelägg från öar i Norska havet visar att äggen innehåller ett stort antal miljögifter. Flera av de påträffade gifterna är sådana som införts för att ersätta gamla, mer skadliga ämnen.

En ny studie av fågelägg från öar i Norska havet visar att äggen innehåller ett stort antal miljögifter. Ögrupperna Sklinna och Røst ligger i områden som anses vara lite påverkade av miljögifter men trots detta påträffade forskarna 158 olika gifter i de undersökta äggen.

I studien, som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, har man analyserat ägg från ejder, toppskarv och silltrut, som alla befinner sig i toppen av näringskedjan. Ejder och toppskarv övervintrar längs norska kusten och forskarna räknar därför med att de fått i sig miljögifterna innanför de norska havsområdena.

– Det här är platser med liten mänsklig påverkan. Resultaten från undersökningen visar än en gång att miljögifter sprider sig långt via vatten och luft. De kommer in i näringskedjan och överförs från fågelmamman till äggen, säger Mikael Remberger forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.  

Bland de ämnen som påträffades i äggen fanns fosfororganiska föreningar, klorerade paraffiner, kvicksilver och PCB, som alla är väl kända miljögifter sedan tidigare.

– Det vi ser är att halterna av flera av de äldre miljögifterna som DDT, PCB och klorparaffiner går ner väldigt sakta eller ligger kvar på samma nivåer som tidigare. Det här är svårnedbrytbara ämnen som kommer att finnas kvar i vår natur länge, säger Mikael Remberger.

Men forskarna upptäckte också flera nya miljögifter som varit tänkta att ersätta de gamla, mer skadliga ämnena. Forskarna vill nu införa återkommande mätningar för att se hur resultaten ser ut över en längre tid.