Stort kunskapsunderskott om vindkraftens miljörisker

Det behövs mer forskning om vindkraftens effekter på den ekologiska miljön, menar experter på Naturvårdsverket.

Det behövs mer forskning om vindkraftens totala miljökonsekvenser, menar experter på Naturvårdsverket som gått igenom forskningsunderlaget för vindkraftens miljöpåverkan, rapporterar SR Vetenskapsradion.
– Effekter i naturmiljön som barriäreffekter där ekologiska samband bryts och hydrologiska effekter av vägar som går runt vindkraftverken, där saknas kunskap, säger Ebbe Adolfsson från Naturvårdsverket till SR Vetenskapsradion.
Fram till idag har mycket av forskningen handlat om hur olika arter berörs men inte hur ekologin som helhet påverkas när man bygger stora vindkraftsparker. Men det kommer att behövas om man som i Markbygden utanför Piteå uppför över 1100 stora kraftverk och drar in 10-15 mil väg i området.
Företrädare för branschorganisationen Svensk Vindenergi tycker att det är svårt att titta på allmänna ekologiska effekter av vindkraft och säger till SR Vetenskapsradion att det inte behöver göras mer utredningar än vad som finns idag.