lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Dags att ta plats

Framtidens affärsmodeller stakas ut i företagens styrelserum. Därför listar Aktuell Hållbarhet nu 25 personer som kan hållbarhetsanpassa de viktiga besluten.

Publicerad: 10 december 2019, 09:59

Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se

En kraftig transformation har ­tagit sin början och de flesta av ­näringslivets aktörer befinner sig i sektorer vars spelplan snabbt förändras till följd av klimat- och hållbarhetsutmaningar.

Samtidigt saknar två av tre styrelser för stora noterade bolag i Sverige personer med tidigare erfarenhet eller kompetens inom hållbarhet. För mellanstora och mindre bolag ser statistiken sannolikt betydligt sämre ut.

Utan djup kunskap och förståelse för hållbarhetskrisen, den pågående transformationen och inte minst de komplexa konsekvenserna och effekterna riskerar huvudmannen för ett ­bolag att navigera fel. För framtiden bär på ­stora ­utmaningar men också möjligheter.

Bolagens nyckel till framgång bygger till stor del på styrelsens sammansättning, vars ­viktigaste uppgift är att tillsätta ledningen. 

Aktuell Hållbarhet listar därför nu 25 personer, utan inbördes ordning, med unik erfarenhet från både affärs­utveckling och hållbarhetsområdet. Ett urval av hållbarhetsproffs som vi tror kan hjälpa till att stärka svenska bolags konkurrenskraft och hållbarhetsprestanda i den stora transformationen. Det vill säga måsteläsning för landets ­valberedningar för att få in den kompetens som framtiden kräver i svenska företags och organisationers styrelser.

 

Lena Hök, global hållbarhetschef, Skanska

Efter tio år på Skandia rekryterades Lena Hök som global hållbarhetschef på Skanska för drygt två år sedan. Under Lena Höks ledning har Skanska bland annat legat i framkant inom hantering och rapportering av hållbarhetsrisker och arbetat med gröna obligationer för att finansiera projekt. 2019 hamnade Skanska på tidningen Fortunes Change the World-lista, 2016 tog Skandia en plats på samma lista. Lena Hök sitter i styrelsen för Sida och Boklok. 

Tomas Zimmermann, strategikonsult, Accenture

Med bakgrund från bland annat EY och som hållbarhetsstrategidirektör på Telia arbetar Tomas Zimmermann i dag som strategikonsult på Accenture. Fokus ligger på hållbar affärsutveckling genom digitalisering och innovation och att hjälpa kunder att hitta nya affärsmöjligheter inom exempelvis cirkulär ekonomi.

Maria Wetterstrand, vd, Miltton Purpose

Efter tio år som språkrör för Miljöpartiet, och ett antal år som frilansande konsult blev Maria Wetterstrand vd för Miltton Purpose. Med Norden som arena jobbar hon med hållbarhetsrådgivning för att företag ska utvecklas till att få ett tydligt samhällsuppdrag. Tidigare i år presenterade hon den statliga utredningen om hur flyget ska kunna gå på biobränsle. Maria Wetterstrand har flera styrelseuppdrag i cv:et, bland annat för White arkitekter och Cortus Energy.  

Nadine Viel Lamare, Director, Transition Pathway Initiative

Med över 15 års erfarenhet av hållbara investeringar är Nadine Viel Lamare en av pionjärerna på området. Tack vare sin långa bakgrund på Första AP-fonden och numera Transition Pathway Initiative har hon en bred kunskap inte bara om hur finans­sektorn kan ta hänsyn till hållbarhetsaspekter utan även vilka risker, möjligheter och lösningar som finns för bolag i olika branscher.

Maria Brogren, chef hållbarhet och innovation, WSP Sverige

Efter forskarexamen inom solenergi och många års erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor i byggsektorn arbetar Maria Brogren i dag med att stärka teknik- och analyskonsulten WSP:s affär inom hållbarhet. Hon leder även bolagets acceleratorprogram. Med kompetens inom klimat, social hållbarhet, vattenfrågor, cirkulär ekonomi och miljö sitter hon på en god förmåga att identifiera hållbara affärsmöjligheter. Hon har arbetat på Energimyndigheten och Regeringskansliet och suttit i flera styrelser.

Andreas Gyllenhammar, chef för strategi, innovation och hållbarhet, Jämtkraft

Som en av Sveriges första hållbarhetschefer har Andreas Gyllenhammar en gedigen erfarenhet av hållbar affärsutveckling för konsultbolaget Sweco och deras kunder. Han är disputerad miljöanalytiker och har hjälpt många företagsledningar med hållbarhetsstrategier som stärker affären. I dag arbetar han med affärsutveckling, innovation och hållbarhet på Jämtkraft med fokus på bolagets förflyttning i energiomställningen.

Emma Englén, sustainability manager, Nordic Capital

Med sju års erfarenhet inom hållbarhetsområdet arbetar Emma Englén för närvarande som hållbarhetschef på riskkapitalbolaget Nordic Capital. I sin roll utvecklar och implementerar hon hållbarhetsstrategier både för investeringsverksamheten och portföljbolagen. Fokus ligger på att påvisa verkliga finansiella- och icke finansiella värden genom att utveckla företag utifrån hållbarhetsperspektiv. Emma Englén har tidigare arbetat på H&M i Hongkong och på Deloitte.

Marie Baumgarts, hållbarhetschef, SEB Group

Genom sitt uppdrag i EU-kommissionens tekniska expertgrupp i hållbara finanser sitter Marie Baumgarts på unika kunskaper kring den kommande taxonomin och EU:s nya lagstiftning för en hållbar finansmarknad. Parallellt med EU-uppdraget jobbar hon som hållbarhetschef för SEB Group och har bakgrund från bland annat Tele2 och EY. Fram till i maj satt hon i styrelsen för Brandskyddsföreningen där hon var mycket uppskattad. 

Kerstin Lindvall, hållbarhetschef, Ica-gruppen

Kerstin Lindvall har arbetat på Ica-gruppen i drygt 10 år och arbetat sig upp till en plats som hållbarhetschef. Sedan 2016 sitter hon i Ica-gruppens ledningsgrupp och deltar i styrelsens etik- och hållbarhetsutskott som sakkunnig tjänsteman. Kerstin Lindvall har suttit i ett par styrelser genom åren, men framför allt har hon rådgivit styrelseordföranden på olika bolag och hållit utbildningar i hur man som styrelse kan arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Emelie Lindqvist Persson, hållbarhetschef på industri och energisegment, Sweco

Emelie Persson Lindqvist har drivit egen konsultbyrå med fokus på hållbarhet inom mode och kommunikation. I dag är hon hållbarhetschef för Swecos industri- och energisegment efter ett par år som hållbarhetskoordinator i samma bolag. Hon blev nyligen invald i styrelsen för Mistra som är en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Hon sitter även i styrelsen för Bergs School of Communications mångfalds- och inkluderingsråd.

Helena Hagberg, hållbarhetschef, Skandia

Helena Hagberg har bakgrund som ESG-analytiker på Nordea och Banco fonder. Efter drygt fyra år på Regeringskansliet som specialist på hållbart företagande inom enheten för bolag med statligt ägande rekryterades hon till tjänsten som hållbarhetschef på Skandia. Erfarenhet av såväl operativt som strategiskt hållbarhetsarbete med en tydlig koppling mellan hållbarhet, ­affärsutveckling och styrning. Hon har varit adjungerad styrelseledamot i Almi Företagspartner.

Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartling

Emma Ihre inledde karriären som finansanalytiker och värdepappershandlare, och gick sedan vidare till att arbeta med rådgivning inom håll­barhet och ägarstyrning till ­kapitalägare och förvaltare. Hon har varit chef för hållbart företagande på finansdepartementet med ansvar för statligt ägande. Sedan fem år tillbaka jobbar hon som hållbarhetschef på Mannheimer Swartling, kombinerat med styrelseuppdrag ibland annat Sjunde AP-fonden och hedgefondförvaltaren Nordkinn Asset ­Management.  

 – Eftersom jag jobbat mycket på ägarsidan och nu med ­affärsjuridik har jag tittat mycket på hur befintliga affärsverksamheter kan utvecklas för att göra bra för människa och miljö, samtidigt som de tjänar pengar. Därför tror jag att jag skulle kunna göra nytta i styrelser i olika typer av branscher, säger Emma Ihre.

 Med den breda profilen kan Emma Ihre vara en del av hela styrelsearbetet, samtidigt som hon kan bidra med sin mång­facetterade kompetens inom hållbarhet. Sen har hon också en styrka i att kommunicera och paketera hållbarhet på ett sätt som intressenter förstår, vilket hon har nytta av i sina befintliga styrelseuppdrag.

 – Det här är en svår balansgång. Hållbarhet är komplext och svårt men för att uppnå ­resultat ­måste du samtidigt ­paketera det på något sätt för att kommunicera med intressenter och kunder.

Helena Mueller, styrelseordförande, Doconomy

Helena Mueller är i dag arbetande styrelseordförande och styrelseledamot i Telge Energi. Hon har arbetat med affärsutveckling, strategi, förändringsledning och rapportering kopplat till hållbarhet i nära 20 år. Under karriären har hon ­arbetat med eller nära styrelser, bland annat på SEB och som senior rådgivare på KPMG och Cartina Management. 

I konsultrollen har hon arbetat med finanssektorn och multinationella, börsnoterade och statliga bolag.

 – Digitalisering är verktyget för att lösa de hållbarhets­utmaningar företag behöver vara med och leverera på. Då är det så klart en fördel att se och veta hur båda de disciplinerna funkar, säger Helena Mueller.

 Erfarenheterna sträcker sig inom en lång rad av branscher och hemmaarenan är storbolag. Helena Mueller säger att hon skulle kunna tillföra mycket i en storbolagsstyrelse, men även 

i styrelser i lite mindre bolag som vill ta ett nytt kliv och inleda en förändringsresa, växa kraftigt, genomgå transformation eller fasa in en ny vd. Tidigare erfarenheter från att sitta 

i och arbeta nära styrelser visar att det finns ett behov av att ha personer med gedigen kompetens i styrelsen om hur klimat- och hållbarhetsfrågorna blir ­finansiellt resultatpåverkande och hur de bäst integreras.  

 – Jag tror att det absolut är kritiskt att hållbarhetskompetens finns i styrelsen och att det sitter med en människa som kan frågorna på djupet. Den kunskapen är lite annorlunda och det är ganska ny materia på många håll i företagsvärlden, säger Helena Mueller.

Agneta Påander, hållbarhetsdirektör, Orkla Foods Sverige

Med tunga erfarenheter inom strategiskt inköp, varumärkesutveckling och kommunikation styr Agneta Påander sedan 2016 Orkla Foods hållbarhetsagenda framåt. Hon har framgångsrikt lyckats integrera hållbarhet i ­affärsstrategin vilket har be­lönats av konsumenter. Orkla har röstats fram till Sveriges mest hållbara varumärke inom kategorin snabbrörliga konsumentprodukter i Sustainable Brand Index. I grunden är Agneta Påander ekonom och hon har tidigare styrelseerfarenhet. 

Per Grankvist, chief storyteller, Viable Cities

Per Grankvist är i grunden journalist specialiserad på hållbarhet inom näringslivet. Hans styrka är att paketera och kommunicera hållbarhet vilket han idag gör som talare, kommunikatör och skribent. I dag jobbar han bland annat med att skapa engagerande kommunikation för att skynda på omställningen till klimatneutrala städer genom Sveriges strategiska innovationsprogram Viable Cities. Dessutom sitter han i Tillväxtverkets styrelse och har varit styrelseordförande för Fairtrade Sveriges.

Viktoria Bergman, styrelseledamot, Vattenfall, Trianon och WaterAid

Viktoria Bergman hör till kategorin hållbarhetspecialister som kan titulera sig styrelseproffs. Hon har suttit i ledningsgruppen för Trelleborg och Eon som kommunikations- och hållbarhetschef. I dag arbetar hon på heltid som styrelseledamot och senior rådgivare. Viktoria Bergman har bred internationell erfarenhet av globala hållbarhetsfrågor, ägarstyrning, kommunikation, marknad och affärs- och produktutveckling inom både FMCG och B2B. 

Jana Wignell, kvalitets- och hållbarhetschef, Volvo Group Trucks Operations

Jana Wignell har arbetat med produktutveckling, produktion, logistik och strategi kopplat till hållbarhet inom flera olika delar av AB Volvo och på Sandvik. Med sin erfarenhet av att leda strategiska förändringar av industriprocesser ser hon att företagens hållbarhetsutmaningar kommer att lösas genom implementering av tekniska lösningar. Hon har styrelseerfarenhet från aktiebolag.

Gustav Stenbeck, vd, Mestro 

Efter att ha inlett karriären på Greenpeace gick Gustav Stenbeck vidare som managementkonsult med fokus på affärsutveckling kopplat till hållbarhet. Han har varit hållbarhetschef på Nordic Choice Hotels och är i dag vd på Mestro som hjälper fastighetsbolag att minska sin energikonsumtion. Parallellt med det jobbar han som riskkapitalist med fokus på företag inom tech och hållbarhet. 

Thomas Öström, grundare och vd, Climeon

Med bakgrund från Saab Aerospace och som vice president för teknikutveckling på industriföretaget Micronic bestämde sig Thomas Öström för att grunda Climeon år 2011. Företaget noterades 2017 och har fått mycket uppmärksamhet för dess potential att bidra till att minska koldioxidutsläppen genom teknik för att omvandla spillvärme till elektricitet och geotermisk värme. Thomas ­Öström är i grunden civil­ingenjör och har läst kurser vid Styrelseakademien.

Jessika Lind Petrén, chef för hållbarhet och public affairs, Stena Metall Group

Med en juristexamen i ryggen har Jessika Lind Petrén arbetat i närmare 20 år på Stena Metall Group, först som miljöjurist och idag som hållbarhetschef. Har tidigare suttit i styrelsen för bland annat Kemikalieinspektionen och suttit som industri­representant i Naturvårds­verkets avfallsråd. Jessika Lind Petrén har stor erfarenhet av att arbeta med återvinning och strategisk hållbarhet på internationell nivå och hon har nyligen byggt på kompetensen med en Executive MBA-utbildning.

Catarina Paulson, hållbarhetschef, Alfa Laval

Catarina Paulson har lyft Alfa Lavals hållbarhetsarbete till en ny nivå genom att trycka på kopplingen mellan hållbarhet och affärsnytta. Hon har en multi­kulturell och multi-disciplinär bakgrund och har arbetat med strategisk hållbarhet i över 20 år. Tidigare har hon arbetat på Tetra Pak, Akzo Nobel och Volvo.

 

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank Group

Swedbanks hållbarhetschef Fredrik Nilzén har bakgrund inom affärsutveckling, it och management som konsult – ­senast som nordisk hållbarhetsansvarig på Accenture. 

Han har jobbat i nästan 15 år med att hitta nya perspektiv på samhällsutmaningar genom innovation och digitalisering. Kunskap om ny teknik, hantering av data och analytiska ­metoder har använts för att hitta nya hållbara affärsmodeller.

 – Jag är väldigt nyfiken på samhällsutveckling, hållbarhetsutmaningar och möjlig­heter. Min passion är att omsätta dem till affärs- och samhällsvärde, säger Fredrik Nilzén.

Kompetensen kring hållbar ­affärsutveckling ligger främst inom finansbranschen, telekom och teknik, samt konsumtionsvaror och resurseffektivitet.

Fredrik Nilzén lyfter särskilt fram att han har mycket ­er­farenhet av partnerskapsutveckling i gränslandet mellan företag och civilsamhället, bland annat med Rädda Barnen under tiden på Accenture.  

– Intresseorganisationer har i över hundra år arbetat med att påverka samhällsutvecklingen. Det är lite i den riktningen som kommersiella ­bolag behöver gå för att vara ­relevanta i framtiden. Vägen dit går inte för mig genom att ha en hållbarhetsstrategi, utan det handlar om att ha en ­hållbar affärsstrategi.

Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum

I sin roll som hållbarhetchef på Castellum arbetar ­Filip ­Elland med att förankra ambitioner, målsättningar och strategi med bolagets koncernledning och styrelse. Under Filip Ellands tid som hållbarhetschef har Castellum tagit en framskjuten position inom strategisk hållbarhet och fått flera prestigefyllda utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete.

Filip Ellands har bidragit till att Castellum är tidigt ute med att arbeta med hantering av klimatrisker i linje med Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Han konstaterar att riskhantering kopplat till olika klimatscenarion är något som allt fler aktieägare efterfrågar från ­bolagen.

– Det är något jag bara ser kommer växa framöver. Det är definitivt på väg att bli en ­hygienfaktor för styrelsen att ha kunskap om det här, säger Filip Elland.

Samtidigt konstaterar han att den stora frågan som många styrelser behöver ställa sig är hur de kan frikoppla affären från utsläpp av växthusgaser, eftersom det kommer vara en förutsättning för att vara lönsam på lång sikt.

– I styrelserummet behöver vi då gå från goda intentioner och att plocka de lågt hängande frukterna till att verkligen bygga robusta strukturer för omställning av affären och ­bemanna med rätt kompetens där hållbarhet blir ett givet område som generellt behöver stärkas. Det vore inte ansvarsfullt mot bolagets ägare att inte stärka kunskapen och strategin inom ett område som har och kommer att ha en så stor inverkan på bolagets långsiktiga affär.

Mårten Hellberg, vd och medgrundare, Organoclick

2006 var Mårten Hellberg med och grundande miljöteknikbolaget Organoclick som han i dag är vd för. Företaget använder patenterad teknik för att producera miljövänliga alternativ till giftiga kemikalier, och är noterad sedan 2015. Mårten Hellberg är tidigare varit elitkanotist och är flerfaldig svensk mästare. Han har i grunden civilingenjör med inriktning på bioteknik och sitter även i styrelsen för Svenska Aerogel.

Erik Elvingsson Hedén, hållbarhetsexpert

Sedan 2012 har Erik Hedén styrt arbetet med Sustainable Brand Index som i dag är Europas största varumärkesstudie inom hållbarhet. Han sitter på unika kunskaper om hur konsumenternas efterfrågan på hållbarhet ser ut och hur de bedömer olika företags hållbarhetsarbete. Erik Hedén arbetar även som rådgivare till internationella varumärken.

 


Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev