måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhetsarbete

De kan bli årets bästa hållbarhetschef

Publicerad: 1 december 2022, 13:55

Jenny Fridh, Pär Larshans, Elisabet Jamal Bergström och Åsa Domeij är nominerade till utmärkelsen Årets hållbarhetschef.

När året närmar sig sitt slut är det återigen dags att utse den hållbarhetschef som gjort störst avtryck under 2022. Här är de fyra finalisterna.

Ämnen i artikeln:

HållbarhetskommunikationToppnyheter fredag

AHr

Aktuell Hållbarhet, redaktionen

redaktion@aktuellhallbarhet.se


Aktuell Hållbarhet har delat ut utmärkelsen Sveriges Bästa Hållbarhetschef sedan år 2014. Inför årets pris kan vi nu presentera fyra finalister. 

De fyra hållbarhetschefer som under året utmärkt sig mest enligt Aktuell Hållbarhets jury är Jenny Fridh, Synsam, Elisabet Jamal Bergström, SEB Investment Management, Pär Larshans, Ragn-Sells, och Åsa Domeij, Axfood. 

Så här ser de på de sin roll som hållbarhetschef.

Jenny Fridh

Foto: Henrik Mill

Jenny Fridh, hållbarhetschef Synsam

Hur ser du på din roll som hållbarhetschef?

– Inom Synsam Group finns så många duktiga medarbetare som driver vår hållbarhetsagenda framåt och jag ser mitt uppdrag lite som SDG 17, Partnership for the goals, det vill säga att resultaten kommer med teamet. Jag är koordinatorn som tillför struktur, KPI:er och försöker vara pedagogen som hjälper oss att se konkurrensfördelarna med att ligga i framkant med både det visionära och hygienfaktorer som CSRD, Taxonomin, ESG, GRI och diverse policydokument.

Vilka förutsättningar behöver du för att kunna göra ett framgångsrikt arbete som hållbarhetschef? 

– Mitt recept för framdrift inom hållbarhet har varit att tillsätta projektteamet efter vad väsentlighetsanalysen visar. Att arbeta med de medarbetare som representerar de ansvarsområden vi satt mål inom ger mig och Synsam förutsättningar att det blir på riktigt; det medarbetaren gör i sitt dagliga värv är alltså en del av hållbarhetsarbetet. Jag har också tillsatt en styrgrupp bestående av koncernchefen och koncernledningsrepresentanter. Styrgruppen behöver ha det långsiktiga perspektivet, förstå CSDR, GRI, ESG, Taxonomin och hur dessa ger oss möjligheter att skapa affärer, minimera risk och säkra vår framtida konkurrenskraft.

Elisabet Jamal Bergström

Foto: Joel Sherwood

Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef SEB Investment Management

Hur ser du på din roll som hållbarhetschef? 

– Det är en av de mest spännande roller man kan ha i dag. Som hållbarhetschef på ett av Sveriges största fondbolag, som också är del av en av Nordens ledande banker, kan jag vara med och påverka hur våra kunders pengar placeras på ett hållbart sätt och därmed hur kapitalet styrs mot mer hållbara investeringar. Som hållbarhetschef har jag också en viktig ledarroll, såväl för mitt eget specialistteam som i hela organisationen, när hållbarhet allt mer genomsyrar hela vår verksamhet, från produkt- och affärsutveckling till portföljförvaltning och kommunikation.

Vilka förutsättningar behöver du för att kunna göra ett framgångsrikt arbete som hållbarhetschef? 

– Jag arbetar i ett företag som verkligen ser affärsnyttan med hållbarhet och det tror jag är en grundförutsättning för en framgångsrik hållbarhetschef. För SEB och för SEB Investment Management är hållbarhet en oerhört viktig strategisk fråga och inte något som hanteras vid sidan av affärsstrategin. Därmed är också alla medarbetare involverade i arbetet på ett eller annat sätt. Det betyder också att det finns ett tydligt mandat från ledning och styrelse för mig att se till att vi hela tiden ligger i framkant för att både ta vara på möjligheter och minimera risker kopplade till hållbar utveckling.

Pär Larshans

Foto: Mattias Johansson

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells

Hur ser du på din roll som hållbarhetschef? 

– Det är viktigt att säga att det vi lyckats åstadkomma inom Ragn-Sells är baserat på ett stort samarbete mellan strategifunktionen, kommunikation, marknadsfunktionen och hållbarhetsfunktionen. Det är dessa funktioner som gemensamt driver koncernens affärsutvecklingsfrågor. Där handlar min roll mycket om hur vi skall lyckas med strategin. Men allt jag sedan skriver är min del i detta lagarbete som inte hade varit lyckosamt om inte de andra funktionerna fanns och vi inte hade haft det täta och goda samarbetet, sedan 2017 så har dessa funktioner mötts på koncernnivå varje månad.

Min roll kretsar kring att på olika sätt utmana den linjära världsordningen och driva på övergången till det cirkulära samhället. Det innebär att jag ibland behöver vara tio år före organisationen, men i nästa stund här och nu. Man kan säga att jag håller i den främre delen av gummibandet och drar för att åstadkomma förändring i företaget, och så fort någon riskerar att tro att vi är framme måste jag dra lite till. 

Samtidigt innebär rollen som hållbarhetschef att vara en samhällsaktör. Företagen har ett ansvar gentemot samhället att föreslå lösningar på samhällsutmaningar och diskutera sin vision för framtiden och Ragn-Sells är ett familjeföretag där en kommande 4:e generation har börjat verka i företaget.

Vilka förutsättningar behöver du för att kunna göra ett framgångsrikt arbete som hållbarhetschef? 

– Högsta ledningen behöver möjliggöra hållbarhetschefens arbete, men sedan är det upp till oss själva att göra jobbet. Det gäller att förstå affärens behov och den kultur man verkar inom, vill man ändra kulturen så skall man trycka extra mycket på de saker som ’är bra och fungerar, sedan kan man börja införa förändringar som på ett sådant sätt utvecklar kulturen. De goda exemplen inom organisationen är de bästa förändringsagenterna. När jag började på riktigt 2018 så blev jag den enda talespersonen som drev laget framför mig, det i sig var ett svaghetstecken men det var vad Ragn-Sells behövde då. Medvetet har vi jobbat för att få fler att kliva fram och kunna driva samhällsfrågor och nu har vi kanske ett 20-tal talespersoner i Sverige, men riktningen är kvar och ju fler som pratar desto större effekt ger det. 

Åsa Domeij

Foto: Stefan Nilsson

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Hur ser du på din roll som hållbarhetschef? 

– En viktig del i rollen är att stimulera och entusiasmera samt övertyga om att hållbarhet är viktigt både för att rädda världen och för affären. En annan viktig roll är en expertroll och vara ett bra bollplank. En avgörande sak är att så många som möjligt inom organisationen känner att de äger sin del av ansvaret för att arbeta för ökad hållbarhet.

Vilka förutsättningar behöver du för att kunna göra ett framgångsrikt arbete som hållbarhetschef? 

– Eftersom min roll var ny inom koncernen när jag anställdes 2008 har det inneburit att jag kunna vara med och bygga en hel del av förutsättningarna själv. Men en sak som gjorde att jag tyckte att Axfood var intressant är det stabila ägandet med en dominerande aktieägare.  En tydlig ägare som inte är anonym gör det lättare att jobba. Det tydliga ägandet är ett exempel på en förutsättning som jag inte valde själv utan jag valde koncernen för att den förutsättningen fanns. En del av förutsättningarna kan man vara med att utveckla själv genom att övertyga, engagera och skapa arbetssätt. Men ett tryck från omgivning som kunder, opinion och media är också viktigt.

Så utses årets bästa hållbarhetschef

Vinnaren av Årets hållbarhetschef utses i början av 2023. I år delas priset ut i samarbete med Ledarna. Finalisterna är framtagna av Aktuell Hållbarhetsläsare och en jury som utvärderar de nominerade kandidaterna utifrån följande övergripande kriterier:

Åstadkommen affärsnytta

Hur personen har bidragit till hållbar affärsutveckling på ett såväl strategiskt som operativt sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla nya hållbara affärsmodeller genom att skapa nya sätt att sälja produkter och tjänster.

Åstadkommen hållbarhetsnytta

Vilken övergripande effekt och betydelse har arbetet haft ur ett hållbarhetsperspektiv? Har insatserna kanske till och med drivit delar eller till och med hela marknaden i mer hållbar riktning?

Ledarskap

En förutsättning för att åstadkomma resultat är ledarskap, såväl internt som externt. Att driva omställning handlar mycket om att få med sig medarbetare, ledningsgrupp och styrelse samt externa intressenter som leverantörer och kunder.

Innovation och nytänkande

Den fjärde parametern fokuserar på personens innovationsförmåga och nytänkande. Hur unika är de åstadkomna lösningarna? Har andra aktörer, exempelvis kunder eller konkurrenter, inspirerats av initiativen?

Sveriges bästa hållbarhetschefer genom tiderna:

2021 - Andreas Follér, Scania

2020 - Kaj Török, Max Burgers

2019 - Anna Denell, Vasakronan

2017 - Louise König, Coop

2016 - Claes Johansson, Lantmännen

2015 - Lena Hök, Folksam

2014 - Charlotta Szczepanowski

Årets jury består av:

Ylva Bergman, Aktuell Hållbarhet

Mikael Salo (sammankallande), Di-gruppen

Andreas Miller, Ledarna

Angelica Lips da Cruz, ALDC Partnership

Andreas Follér, Scandia (vinnare 2021)

Suzan Hourieh Lindberg, The Social Few

Tommy Borglund, Örebro universitet

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev