onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhetsarbete

Experterna: Så blir hållbarhetsåret 2021

Efter ett år präglat av covid-19 hoppas många på ett normalare tillstånd under 2021. Men hur ser förutsättningarna för hållbarhetsarbetet nästa år ut? Läs vad fyra hållbarhetsexperter ser framför sig det kommande året.

Publicerad: 31 december 2020, 13:50


Foto: Getty

Innehåll

 

MARIA WETTERSTRAND vd för Miltton Europe.

Vilka blir de stora hållbarhetsfrågorna nästa år?

– Allt som har att göra med energi och klimat. EU ska revidera alla viktiga direktiv för att de ska vara i linje med de nya mer ambitiösa klimatmålen. Det vore underligt om det inte väckte en del debatt. Förutom det kommer biodiversitetsfrågorna starkt nu.

Vilken betydelse tror du coronapandemin kommer få för hållbarhetsfrågorna?

– Den driver på för snabbare skiften i vissa avseenden, som exempelvis mot förnybar energi. Men samtidigt behövs offentliga medel för att investeringar ska kunna göras. Värderingsmässigt tror jag att många börjat fundera över att förändra sin konsumtion och sitt hektiska vardagsliv.

Finns det några stora frågor i Bryssel och Europa som inte får lika stort utrymme i Sverige?

– Jag skulle nog säga att den mest uppenbara är vätgasfrågan. I Bryssel diskuteras vätgas som om den ska lösa alla världens problem. I Sverige är den inte alls lika het. Tvärtom är bioekonomin en viktigare fråga i Sverige än i EU, där vi behöver visa att det går att förena en bioekonomi med hållbart skogsbruk och biologisk mångfald.

Vad kommer du att fokusera på under nästa år?

– Jag kommer att följa vad som händer med revideringen av all klimatrelaterad EU-lagstiftning. Jag är särskilt intresserad av en potentiell utvidgning av EU/ETS, de omdiskuterade klimattullarna och hur EU kan driva på för negativa utsläpp på ett sätt som inte sänker ambitionerna i andra delar av klimatpolitiken.

JOHAN KUYLENSTIERNA adjungerad professor vid Stockholms universitet.

Vilka blir de stora hållbarhetsfrågorna nästa år?

– Pandemin och dess effekter på samhället. Klimatfrågan, exempelvis hur stimulanspaketen bidrar till, eller motverkar, utvecklingen till det fossilfria samhället. EU:s gröna giv och biodiversitetsfrågor. Och om USA:s inträde i det internationella klimatsamarbetet blir en välbehövlig extra skjuts i det globala samarbetet.

Vilken betydelse tror du coronapandemin kommer få för hållbarhetsarbetet?

– Pandemin innebär ett större behov av att väva in socioekonomiska frågor i utvecklingen till en fossilfri och resurseffektiv ekonomi. Det är viktigt att visa på hur den ”nya” ekonomin skapar positiv tillväxt, nya jobb och möjligheter till hållbar utveckling för alla människor. Diskussioner om beteendeförändringar kommer säkert också stå i centrum.

Vad ser du behöver hända i hållbarhetsfrågorna, finns det frågor som flygit under radarn?

– Biodiversitetsfrågan, även om intresset nu ökar. Naturresursfrågor, både förnybara och icke förnybara, till exempel metaller som behövs inom den nya ekonomin. Resurseffektivitet, exempelvis hur smart design kan integreras tidigt i utvecklingsprocesser för att nya lösningar även ska bli hållbara lösningar.

Vad kommer du att fokusera på under nästa år?

– På Stockholms universitet har jag huvudansvaret för evenemanget Hållbarhetsforum. Den 1 januari blir jag ordförande för Klimatpolitiska rådet. Jag fortsätter med föreläsningar och även med arbetet med ”Klimatkollen” i TV4.

ANNETTE STUBE hållbarhetschef, Stora Enso.

Vilka blir de stora hållbarhetsfrågorna nästa år?

– Jag tror att klimatförändringar kommer att fortsätta vara högst upp på agendan. Riskerna förknippade med bristande klimatåtgärder är något som myndigheter, investerare, företag och samhället i stort kommer fokusera ännu mer på. Frågan har diskuterats länge, men det finns i dag en ökad medvetenhet och ”sense of urgency” kring konkreta och tidsbestämda åtgärder.

Vilken betydelse tror du coronapandemin kommer få?

– Pandemin har naturligtvis satt hälsa högst upp på agendan i år. Men lyckligtvis verkar det som att viljan att lösa klimatkrisen inte har minskat, snarare tvärtom. EU:s gröna giv har visat att man kan fokusera parallellt på båda kriserna och att klimatarbetet inte hamnat i pandemins skugga, vilket många hade fruktat. Den ekonomiska omstart som kommer att bli nödvändig både nationellt och globalt kan rentav bli en möjlighet att göra nya och större satsningar inom klimatfrågor.

Vad kommer du att fokusera på under nästa år?

– Klimatförändringarna fortsätter att vara en central fråga för Stora Enso, då vi menar att skogen spelar en betydande roll för att lösa krisen. Dels genom koldioxidbindning i våra skogar men även genom att tillverka produkter och material som kan ersätta fossilbaserade sådana. Biologisk mångfald är ett område där vi lägger mycket kraft för bevarande av djurliv och naturvärden. Genom hållbart skogsbruk kan vi säkerställa att skogarna fortsätter att växa och att utrotningshotade arter fortlever.

ERIK ELVINGSSON HEDÉN, vd för SB Insight.

Vilka blir de stora hållbarhetsfrågorna nästa år?

– Jag tror att vi kommer att se ett stort fokus på säkra och hållbara värdekedjor eftersom vi i i kölvattnet av pandemin har sett hur fragila företagens värdekedjor faktiskt är i dag. Sedan är arbetsrelaterade frågor som till exempel rätten till arbete, vilket ansvar man har som arbetsgivare och dylikt också frågor som är på väg upp på agendan. En annan stor fråga kommer att vara industriell animalisk produktion. Och till sist, klimatet så klart.

Vilken betydelse tror du coronapandemin kommer få för hållbarhetsarbetet?

– Jag tror att det kortsiktigt har fått en lite negativ effekt eftersom allt fokus har legat på den allmänna bevakningen och intresset av pandemin. På medellång och längre sikt är jag dock övertygad om att det kommer att ha en positiv effekt. Pandemin har satt ljus på att människans livsföring är ohållbar på så många sätt vilket kommer driva på diskussionen ytterligare.

Ser du något som kommer få genomslag nästa år?

– Som jag nämnde ovan tror jag att både arbetsrelaterade frågor och industriell djurhantering kommer att åter få stor uppmärksamhet. Sociala frågor har fått stå tillbaka för framför allt klimatfrågan under senare år och det kan komma att jämnas ut lite tror jag.

Vilka hållbarhetsfrågor kommer du att fokusera på under nästa år?

– Framför allt kommer jag att åter fokusera på de sociala bitarna av hållbarhet, de har som sagt fått stå tillbaka lite.

Daniel Boman

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev