måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhetsarbete

Experternas tips: Så vässar du återbruket

Publicerad: 4 maj 2022, 06:25

Mycket material som kan återbrukas går inte vidare utan slängs.

Foto: Getty images

Experterna ger sina fyra bästa tips för att bli proffs på återbruk.

Ämnen i artikeln:

ÅteranvändningCirkulär EkonomiÅtervinning

1. Återanvänd även det som inte ger vinst

En stor del av det material som kan återbrukas går inte vidare till försäljning utan slutar i stället som energiåtervinning. En orsak kan vara att vissa produkter inte bedöms vara värda att sälja eller lägga resurser på att förädla. Ett sätt att vända den situationen kan vara att utgå från miljönyttan med återbruk, snarare än vilken vinst som kan uppnås.

Ett argument mot att ta till vara på mindre värdefulla produkter är att extrakostnaden jämfört med att energiåtervinna produkten blir för stor. Men att sälja varorna innebär både en besparing på energiåtervinningsverksamheten och en miljövinst. Det finns erfarenheter som tyder på att extrakostnaden för återbruk går jämnt upp med den besparade kostnaden från energiåtervinning.

Ett annat sätt att vända på perspektiven kan vara att uppmuntra invånarna att lämna oönskade produkter direkt till aktörer som säljer secondhandvaror, i stället för att lämna dem på återvinningscentraler och återbruk.

2. Pröva olika försäljningsvägar

Butiker på återbruksanläggningar och försäljning via arbetsmarknadsprojekt eller etablerade ideella organisationer hör till de vanligaste kanalerna för att sälja återvunna produkter. Men det finns fler vägar att öka avsättningen. Exempelvis finns fler typer av organisationer som kan vara intresserade av att ta emot produkterna, som skolor, idrottsföreningar och kvinnojourer.

En annan aspekt handlar om platsen för försäljning. Genom att erbjuda centrala lägen för organisationer som vill sälja återbrukets produkter ökar exponeringen och köpcentrum eller andra välbesökta platser får en större variation i sitt utbud. Dessutom kan försäljning utanför en återvinningsanläggning minska känslan av att produkterna kommer från återvinning och höja statusen för begagnat material.

Ett sätt att professionalisera handeln med återvunnet material kan vara att upphandla vilka aktörer som ska sälja produkterna. Då upprättas en tydlig form för handeln och den får en plats i anbudsförfaranden.

3. Utbilda och engagera personalen

Om ett återbruk etableras i anslutning till en återvinningscentral kan den befintliga personalen i stor utsträckning bidra till ökad insamling och försäljning av begagnade produkter. Men då krävs att de får rätt utbildning och verktyg för att kunna styra om från avfallsförbränning till återanvändning.

För att förtydliga nyttan med återbruk och anläggningens roll kan det vara bra att börja med att visa hur avfallsmängderna ser ut, effekterna av konsumtionen, de planetära gränserna och överutnyttjande av resurser. Det kan skapa ett engagemang för att minska avfallsmängderna.

Ett viktigt steg är sedan att visa på möjligheterna med återanvändning och hur använda produkter kan repareras, förbättras eller anpassas till nya lösningar. Det kan öka personalens kreativitet och få dem att tänka i nya banor, som att ta till vara på material i stället för att fokusera på vilken avfallscontainer som är mest lämplig. Förtydliga också vad personalen kan göra, som att tipsa besökarna om att de kan lämna in sina saker till återbruket i stället för att slänga dem.

Ytterligare sätt att öka engagemanget kan handla om att införa exempelvis temadagar, säsongsanpassningar eller klädbytardagar.

4. Pilotprojekt kan ge nya lösningar

Eftersom frågan om att öka återbruket involverar flera olika aktörer och aspekter kan pilotprojekt vara ett bra sätt att testa nya åtgärder. I mindre projekt som sträcker sig från några månader till ett år går det relativt snabbt att få en bild av om insatserna är värda att gå vidare med, om de behöver justeras eller om de inte ger så mycket resultat.

Att genomföra pilotprojekt i samarbete med andra aktörer och exempelvis startupföretag ökar samtidigt möjligheten att hitta nya lösningar som kan vara svåra att identifiera själv. Ny teknik och nya lösningar som testas i liten omfattning kan sedan skalas upp och exempelvis vägas in i upphandling av nya tjänster och produkter. Att samarbeta med nytänkande företag kan även ge positiva sidoeffekter som ökad innovationsförmåga och digital mognad.

En utmaning med att öka återbruket och försäljningen handlar om att nå besökarna innan de åker till återvinningsstationer och återbruk. Något som pilotprojekt med digitala lösningar kan bidra till att förbättra.

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev